Vejledning – Varmepresser

Maskinen starter på OFF når den tændes. Tryk på OK for at begynde at sætte indstillingerne for varmepresseren. – C – er Celsius.

20171019_090841

Tryk på OK igen for at sætte temperaturen. Lampen ved TEMP tændes. Når du har fundet din ønskede temperatur ved at trykke på pilene op og nedad (ved siden af knappen OK), trykker du OK.

20171019_090849

Lampen ved TIME lyser og du sætter her med pilene, hvor lang tid (i sekunder) du ønsker at folien skal varmepresses – tryk OK når du er færdig.

20171019_090854

Til sidst viser displayet LO der står for ”LOW” – først ved temperaturer over 100 grader Celsius, kan det ses i displayet. Når den ønskede temperatur er nået, bipper varmepresseren.

20171019_090900

Tips:

  • Husk at flade dit stof ud med hjælp af varmepresseren, inden du påfører folien til det lange varmepres. Jo fladere underlag jo bedre.
  • Tryk håndtaget helt i bund så varmepresseren rammer den elektromagnetiske plade, så holder varmepresseren selv trykket, mens der tælles ned på displayet.
  • Orienter dig om temperaturer og trykketid ved forskellige folier på vores side om materialer .