Vejledning – at lave kasser i Makercase

Hvad er MakerCase?

MakerCase er et webbaseret og gratis værktøj til at designe kasser, der efterfølgende kan laserskæres og graveres. Programmet kører via browser og kan findes på: http://www.makercase.com/

Makercase kan auto-generere skematik til at laserskære kasser ud fra de mål, man giver
programmet. Dimensionerne for kassen og materialetykkelse føjes ind i rubrikkerne og
Makercase skaber derefter modellen. Derudover kan tilføjes hvordan kassen skal samles,
om der skal være huller i den, indgraveret tekst, m.m.

Når designet er færdigt kan MakerCase udflade kassen til en .SVG fil som kan blive redigeret i Inkscape, gemt som PDF og derefter sendes direkte til lasermaskinen.

maker1


Opsætning af MakerCase

maker2

 

Det første man gør er at ændre Units fra inches
til millimeters.

Box Width. Dimensionerne skrives i kasserne for
henholdsvis bredde, højde og dybde. Vælg om det er kassens indre eller ydre dimensioner du har defineret i Box Width.

Material Thickness: Vælg materialetykkelsen. Brug eventuelt et skydelærer på den plade, som du ønsker at lave kassen af.

Edge Joints. Vælg hvordan kassen skal samles. Her
anbefaler vi at bruge Finger samlinger. T-Slot samlinger er til skruer og Flat er svære at lime.

I Tab Width kan du bestemme hvor stor afstand der
skal være imellem hver tak i kassen. Man kan sagtens forøge afstanden fra 3 mm til f.eks. 6 mm, uden at det skabe problemer med at samle kassen efterfølgende.

 

 

 

 

 

 

 

 


maker3
Eksempel på et cirkulært hul føjet til siden af kassen.
Tilføj tekst og huller

Du kan føje tekst og huller til kassen ved at dobbeltklikke på eksempelvisningen til højre og vælge en flade f.eks. Top, Front, Right.

Du kan føje basal tekst og huller til kassen, men værktøjet er ikke helt nemt at bruge og du skal ændre placeringen ved at ændre koordinaterne X og Y. Du kan vælge i stedet tilføje huller og tekst i Inkscape.

Når du er færdig med at dekorere en side skal du trykke Done i værktøjet og disse trin gentages, til du er færdig med modellen.

Lav planerne til Inkscape

Til sidst trykkes på ”Generate Laser Cutter Case
Plans”. Pop-up vinduet viser modellens forskellige dele og her kan stilles flere
indstillinger.

Du kan gå ind under fanen Vector Cutting og sætte Line Stroke Width for Vector Cutting (mm) til 0.025 og 

OBS: værd opmærksom på at eksemplet har tydelige linjer, da billedet ellers ville være for utydeligt.

Herefter trykkes på ”Download Plans” og filen kan gemmes på pc’en og åbnes i Inkscape.

maker4

 

Inkscape som det sidste

Åbn herefter Inkscape og åbn din kasse i programmet. Du skal have defineret linjernes farve og tykkelse, før du kan sende kassen til laserskæring.

Din kasse er muligvis meget utydelig i Inkscape, du kan gå ind under View -> Display Mode -> Outline og se modellen klart, dette fjerner farver, men de er der stadig hvis du går tilbage i Normal.

display mode

Åbn Fill and Stroke (Shift+Ctrl+F) og marker hele kassen med selectorværktøjet (F1).

Fill til X
Stroke paint til R=255, G=0 , B=0
Stroke style til 0,025 mm

Gem herefter filen som PDF. Nu er kassen klar til skæring!