Projekter

Her kan du læse om igangværende og tidligere projekter som FabLab Guldborgsund har deltaget i.


2017/2018 – 23 Maker ting

Guldborgsund Bibliotekerne ønsker at imødekomme udviklingen i folkebibliotekets nyere maker-udbud og skabe et effektivt udgangspunkt for biblioteksansattes borgerrådgivning i de nye og innovative teknologiske muligheder i biblioteksrummet.

Derfor udvikler vi ”23 Maker Ting” til at gå fremtiden i møde, og støtte bibliotekets fortsatte væren som et rum for dannelse af ny viden og kundskaber i takt med den teknologiske udvikling – dette gennem samarbejder på tværs af den kommunale og private sektor.

Med ”23 Maker Ting” kan vi opkvalificere bibliotekernes samlede kompetencer inden for maker-området nu og fremover og inspirere til nye innovative indsatser.

Læs mere om projektet her: http://projektbank.dk/23-maker-ting-app


2018 – Kreativt forløb med Ungdomsskolen

Fra januar til og med marts 2018 udbød Ungdomsskolen i samarbejde med FabLab Guldborgsund, et kreativt forløb, hvor unge havde mulighed for at lege med digital fabrikation og nye måder at skabe på.
De unge lærte hvordan man kommer fra idé til handling og endelig produkt, som
man kan tage med hjem. FabLab Guldborgsund stod for undervisningen i blandt andet skæreplotter, laserskærer, CNC-fræsemaskiner og meget andet.

2017 – FabLab på skoleskemaet

FabLab Guldborgsund indgik i 2017 i et samarbejde med folkeskolerne i Guldborgsund kommune. Det kom der et spændende forløb ud af.

I løbet af efteråret får Guldborgsund-bibliotekernes FabLab besøg af samtlige 5. klasser i Guldborgsund Kommune.  Eleverne skal alle gennem et forløb om design, innovation og entreprenørskab, og her spiller FabLab Guldborgsund en stor rolle.

Læs hele artiklen her: http://bf.dk/FagmagasinetPerspektiv/DelDinViden/Artikler/2017/9/FabLabPaaSkoleskemaet

 

%d bloggers like this: